Coördinerend en Raadgevend Arts in een WZC

vroegtijde zorgplanning

CRa

 

Procedure: vroegtijdige zorgplanning-

                   zorgfiche

 

Goedkeuring Plenaire CRA Overleg

 

19 okt 2018

Bijlagen

 

 

VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING - ZORGFICHE 

Bewoner: .......................................................................

Kamer: ............................................................................

Geboortedatum:                     /........... /........................

Opnamedatum:                       /........... /........................

Huisarts (naam + tel): ................................................................................................................................................................

Wettelijk vertegenwoordiger (naam + tel): ..........................................................................................................................

1. Aanwezig overleg

 

¨ bewoner

¨ wettelijk vertegenwoordiger

¨ huisarts

¨  familie

¨  verpleging/verzorging

¨  paramedici

¨ Er werd ook een wilsbeschikking opgesteld met de wilsbekwame bewoner.
Deze wilsbeschikking is te vinden in het medisch dossier

2. Doelstellingen VZP

¨ VZP-code A: alles doen (wel reanimatie, evt. 112/MUG) = maximale zorg ziekenhuis + WZC

¨ VZP-code B: behoud functies (reanimatie starten tot aanwezigheid (huis)arts):

¨   Beperkte zorg / ambulante zorg in het ziekenhuis + maximale zorg WZC

¨   Maximale zorg WZC (in principe geen ziekenhuisopname gewenst)

¨  VZP-code C: comfortzorg (geen reanimatie/geen ziekenhuisopname gewenst, tenzij nodig voor comfortzorg) in overleg met (eigen) huisarts (van wacht)

3. Extra informatie

b.v. DNR codes ziekenhuis, datum voor herziening, …

 

Stempel arts:

Handtekening arts:

Datum: ___ / ___ / ______

Handtekening bewoner/wettelijk vertegenwoordiger:

 

Info:

DNR codes Jan Yperman Ziekenhuis

  • Code 0: Patiënt dient gereanimeerd te worden; alle behandelingen dienen uitgevoerd te worden. 
  • Code 1: Ingeval van hartstilstand niet reanimeren. 
  • Code 2: Hierin wordt een beperking aangegeven ten aanzien van een aantal behandelingen; deze moeten per behandeling aangegeven worden. 
  • Code 3: Hierin word aangegeven welke behandelingen afgebouwd of gestopt moeten worden.

 

 

 

© Huisartsen Westhoek | Cooked & Spiced by Tasty Creations | Powered by LMD